0

Moira Dela Torre Malaya
Info:
"Malaya" (Eng: Free) is a song written and interpreted by Moira Dela Torre. It was used as the official soundtrack for the 2016 movie "Camp Sawi" and 2017 Philippine melodrama television series "The Better Half". It talks about letting go of someone who's fallen out of love.Requested by: Junel, Jeruzmari and Silver
music player flutenotes.ph
♫ Malaya - Moira Dela Torre (Original) ♫

♫ Malaya - Moira Dela Torre (Chipmunks Version) ♫Malaya
Moira Dela Torre
For key of C instrument
www.FluteNotes.phVerse 1: @0:00
G    B  D2  B      B     B  A G BD2  B    A  B
Pasensya na, kung papatulugin na muna
B        B   A     G B C2         C2B C2  B
Ang pusong napagod       kakahintay
G  B   A   GBD2 B        B  B       A    G B D2  B
Kaya sa natitirang     segundong kayakap ka
B   BA     G     B     B   C2 C2       C2B C2  B
Maari bang magkunwaring     akin ka pa

Pre-chorus 1:
@0:43

A       A    BC2     D2 E2    D2  B  D2B
Mangangarap hanggang sa pagbalik
A      A    B  C2  D2E2    D2B2  A2E2G2
Mangangarap pa rin    kahit   masakit

Chorus: @1:04
D2D2  D2A2B2….  B2B2A2   G2A2 B2B2…
Baka    sakaling       makita    kitang muli
B2B2A2  G2  B2C3…  C3C3B2  B2 C3B2
Pagsikat  ng   araw,    paglipas  ng   gabi
G2     B2  A2G2B2B2….  G2 B2 B2~A2G2 
Kung di      pipilitin         ang di pa               

G2A2 B2 B2…
para   sa'kin
B2A2  G2B2C3….  C3B2C3B2
Baka   sakaling        maibalik
G2B2…A2~G2F2# G2 D2 B2
Mala……………………ya  ka na
G2  B2…A2~G2F2# G2
Mala…………………….ya

Verse 2: @2:06
   G B B   B    A     G  A B       BB B  A   G  A B 
Isusuko na ang sandata     aatras na sa laban

B     BA     G B C2 C2     C2E2 E2E2    D2B D2B
Di dahil naduduwag    kundi dahil   mahal kita
G  G2 E2   D2   BD2 B   GB    B B A    G  AD2B
Mahirap nang labanan mga espada ng orasan
B         BAG  B  C2    C2B  C2    B C2 G  G
Kung pipilitin pa,    lalo lang masasaktan

Pre-chorus 2: @2:51
A       A    BC2     D2 E2    D2  B  D2B
Mangangarap hanggang sa pagbalik
A      A    B  C2  D2E2    D2B2  A2E2G2
Mangangarap pa rin    kahit   masakit

Chorus 2: @3:12
D2D2  D2A2B2….  B2B2A2   G2A2 B2B2…
Baka    sakaling       makita    kitang muli
B2B2A2  G2  B2C3…  C3C3B2  B2 C3B2
Pagsikat  ng   araw,    paglipas  ng   gabi
G2     B2  A2G2B2B2….  G2 B2 B2 
Kung di      pipilitin         ang di pa  

G2A2 B2~ D3  B
para   sa          'kin
B2A2  G2B2C3….  C3B2C3B2
Baka   sakaling        maibalik
G2B2…A2~G2F2# G2 D2 B2
Mala……………………ya  ka na
G2  B2…A2~G2F2# G2
Mala…………………….ya

Bridge: @4:17
B2….     A2 D3B2….
Haaaa  haa aaaah
A2  C3B2….
Ha aaaah
A2   D3 B2….   C3…D3
Ha haaaaah     aaaaah
B2….       A2  C3B2….
Haaaa    haa aaaah
A2   D3 B2….
Ha haaaaah
A2  D3 B2….   C3…
Ha haaaaah    aaah

Outro: @4:59
G2B2…A2~G2F2# G2 D2 B2
Mala……………………ya  ka na
G2  B2…A2~G2F2# G2
Mala…………………….ya


Malaya
Moira Dela Torre
For key of C instrument
www.FluteNotes.ph


Verse 1: @0:00
G    B  D2  B      B     B  A G BD2  B    A  B
Pasensya na, kung papatulugin na muna
B        B   A     G B C2         C2B C2  B
Ang pusong napagod       kakahintay
G  B   A   GBD2 B        B  B       A    G B D2  B
Kaya sa natitirang     segundong kayakap ka
B   BA     G     B     B   C2 C2       C2B C2  B
Maari bang magkunwaring     akin ka pa

Pre-chorus 1:
@0:43

A       A    BC2     D2 E2    D2  B  D2B
Mangangarap hanggang sa pagbalik
A      A    B  C2  D2E2    D2B   A E G
Mangangarap pa rin    kahit masakit

Chorus:
@1:04

D  D   D A  B….  B B  A   G  A    B B…
Baka sakaling   makita kitang muli
B    B A    G   BC2…  C2C2 B   B C2B
Pagsikat ng araw,    paglipas ng gabi
G         B  A GB B….       G   B  B~AG   GA  B  B…
Kung di pipilitin         ang di pa        para sa'kin
B   A   G B  C2….  C2BC2B
Baka sakaling     maibalik
G  B…A~GF# G D   B
Mala…………..ya ka na
G  B…A~GF# G
Mala…………..ya

Verse 2: @2:06
   G B B   B    A     G  A B       BB B  A   G  A B  
Isusuko na ang sandata     aatras na sa laban
B     BA     G B C2 C2     C2E2 E2E2    D2B D2B
Di dahil naduduwag    kundi dahil   mahal kita
G  G2 E2   D2   BD2 B   GB    B B A    G  AD2B
Mahirap nang labanan mga espada ng orasan
B         BAG  B  C2    C2B  C2    B C2 G  G
Kung pipilitin pa,    lalo lang masasaktan

Pre-chorus 2: @2:51
A       A    BC2     D2 E2    D2  B  D2B
Mangangarap hanggang sa pagbalik
A      A    B  C2  D2E2    D2B    A E  G
Mangangarap pa rin    kahit masakit

Chorus 2:
@3:12

D  D   D A  B….  B B  A   G  A    B B…
Baka sakaling   makita kitang muli
B    B A    G   BC2…  C2C2 B   B C2B
Pagsikat ng araw,    paglipas ng gabi
G         B  A GB B….       G   B  B   GA   B~D2  B
Kung di pipilitin         ang di pa para sa       'kin
B   A   G B  C2….  C2BC2B
Baka sakaling      maibalik
G  B….A~GF# G D   B
Mala……………ya ka na
G  B….A~GF# G
Mala……………ya

Bridge: @4:17
B….         A   D2B….
Haaaa  haa aaaah
A    C2 B….
Ha aaaah
A    D2 B….   C2…D2
Ha haaaaah  aaaaah
B….         A   C2B….
Haaaa  haa aaaah
A     D2 B….
Ha haaaaah
A    D2 B….   C2…
Ha haaaaah  aaah

Outro:
@4:59

G  B…A~GF# G D   B
Mala…………..ya ka na
G  B…A~GF# G

Mala…………..ya

Comment Box Blogger

 
Top