0

Titibo-tibo - Moira Dela Torre

Info:
"Titibo-Tibo" is a Himig Handog 2017 song entry composed by Libertine Amistoso and interpreted by Moira Dela Torre was named as the grand winner. This song is about a girl who undergoes a huge transition of her life when she met the man that captures her boyish heart.Requested by: Joan and AlexanderChange to So-fa Syllables


Select any version here
Converted Version Pic
♫ Titibo-tibo (*Converted for key of C instrument) ♫

♫ Titibo-tibo (*Converted for key of Bb instrument) ♫


Titibo-tibo

*Converted (Easy Version)
Moira Dela Torre
www.FluteNotes.ph


Verse 1: @0:19
A G  A C2A   G     A     A G  A  C2   A  GA
Elementary pa lang, napapansin na nila
G A   G  F     G      A  G     F  G      A  G FG     A   G F
Mga gawi kong parang hindi pambabae   eh  kasi
    G   F    G   F      G  F 
‘bes na chinese garter,       
G  G  F   G   F    G    F  G  A
Laruan ko ay teks at jolens
G    F    F     G     F      F  GG  F G
Tapos ka-jamming ko lagi noon
F F     G  G   G F F  G    A
Mga sigang lalaki sa amin

Verse 2: @0:37
A          G A    C2     A        G     A    
Nung ako'y mag high school ay
A   A   G A C2  A   AG  A   
Napabarkada sa mga bi
A       G    F   G A G  F     G    G  A    G    F G A G  
Curious na  babae na ang hanap din ay babae
G    F  G   F     G    F    G     F G    F  G  FGA
Sa halip na makeup kit, bitbit ko ay gitara
G    G     F   G   G    F  GG   F    G        G       F
Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na
G   F2  F2  E2E2 E2 D2C2
T-shirt at  faded na  lonta

Pre-chorus 1: @0:55
F2F2 F2E2  E2E2D2D2 D2C2
Pero noong    nakilala      kita
C2   C2 D2  D2C2  A    A C2  C2  A
Nagbagong bigla ang aking timpla
A   AA# A#A  A     G   G G    F    F
Natuto    ako na magparebond at
F        AG   F   A G   F    A      G    F      G
Mag-ahit ng kilay at least once a month
F    F2  F2 F2E2  E2    E2D2  D2D2 C2
Hindi  ko  alam kung anong meron ka
C2C2 D2D2 D2 C2 C2 C2  A     A    C2 A
Na sa akin    ay nagpalambot nang bigla
A     A      A# A#A#AA  AGG   GF
Sinong mag-aakalang lalake pala
F        F A G   F    A G      F     A    G   FG
Ang bibihag sa tulad kong tigreng gala

Chorus 1: @1:14
A   G   F G   AGA C2C2
Kahit ako'y titibo-tibo
A   G  F   G  AG A   C2D2 C2  G    F G
Puso ko ay titibok-tibok  pa rin sa'yo
F    F    G A   G    F    G      F GF  G   A G  F  G
Isang halik mo lamang, at ako ay tinatablan
F      F    G  A  C2 A AD2C2  C2  D2A  G  F  D
At ang aking pagkababae    ay  nabubuhayan
F     FD       F    D  A   G   F    G   A   G  F    G
Na para bang bulaklak na namumukadkad
F    F   FF2F2 F2 E2  E2D2 D2  C2 C2 A  G
Dahil   alaga mo  sa    dilig   at katamtamang
F  G    F   G F    G A       G      F   G F
Sikat ng araw-araw mong pag-ibig
F      G      A  G      F  F D  G  F
Sa 'king buhay nagpapasarap

Verse 3: (key changes) @2:07
B          A  B    D2    B  A    B
Nung tayo'y nag-college ay
B  B    A    B  E2   B A  B     B    B A   G   A BA
Saka ko lamang binigay ang matamis na oo
G         A         B        A       G A  B A
Sampung buwan mong trinabaho
A    A G   A   A  G AG  A  A G A  G    AA   G  A B
Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte
A   A  G    A   A   G  AA   GA  A  G F2#G2 G2F2# F2# F2#E2D2
Nabihag mo ko sa mga tula at sa mga     kanta mong pabebe

Pre-chorus 2: @2:25
D2G2 G2  G2F2# F2#F2#E2E2  E2D2
Kaya  nga noong       makilala        kita
D2D2  D2 E2 E2D2  D2   D2   B     C2D2B
Alam   ko  na  agad   na mayroong himala
C2BC2  C2  B     B  B    A    A  A  G G G
Natuto akong magtakong at napadalas
B        A  G B  A     G B   A    GA
Ang pagsuot ng bestidang pula
G  G  G2 G2  G2F2# F2#F2#E2 E2 E2D2 D2
Pero 'di mo naman     inasam      na   ako   ay
D2  D2  E2  E2D2D2 D2B  B D2 B  B
Magbagong tuluyan  para patunayang
B     C2   C2C2B   B   B A A   A   G G G  B   A G
Walang matigas na tinapay sa mainit na kape
B    A  G     B    A  G  A
Ng iyong pagmamahal

Chorus 2: @2:45
B   A   G A   BAB   D2D2
Kahit ako'y titibo-tibo
B   A  G   A  BA B   D2E2 D2  B   G A
Puso ko ay titibok-tibok  pa rin sa'yo
E   G    A B   A     G   A    G   AG  A  A#A G  A
Isang halik mo lamang, at ako ay tinatablan
G     G   A B    D2 B B E2D2 D2  E2 B  A  G E
At ang aking pagkababae     ay nabubuhayan
G    E E      G     E  A  G   G    A  A# A   G   A
Na para bang bulaklak na namumukadkad
G  G   GG2G2  G2 F2# F2#E2 E2 D2 D2 A# A
Dahil  alaga     mo sa     dilig     at katamtamang
G  A   G   A G    AA#     A      G   AE
Sikat ng araw-araw mong pag-ibig
G      A     A#A     G   G D A  G
Sa 'king buhay nagpapasarap


Music Original Version
♫ Titibo-tibo - Moira Dela Torre ♫

Titibo-tibo
Moira Dela Torre
For key of C instrument
www.FluteNotes.ph


Verse 1: @0:19
D C   D  F D  C    D      D C   D   F   D  CD
Elementary pa lang, napapansin na nila
C D  CA#(low)   C      D  C    A#(low)C   DCA#(low)C   
Mga gawi        kong parang      hindi        pambabae         
D    CA#(low)
Eh  kasi
C    A#(low)  C  A#(low) CA#(low) 
‘bes     na      chinese        garter,       
C CA#(low)  C  A#(low)   C  A#(low) C D
Laruan         ko      ay      teks    at       jolens
C A#(low) A#(low)C A#(low) A#(low) CC   A#(low)C
Tapos             ka-jamming            ko       lagi      noon
A#(low) A#(low)C   CCA#(low) A#(low) C D
Mga          sigang       lalaki                sa      amin

Verse 2: @0:37
D         C  D      F     D         C     D    
Nung ako'y mag high school ay
D  D    C D F    D  DC  D   
Napabarkada sa mga bi
D     C    A#(low)   CDC A#(low) C    C  D     C   A#(low) CDC   
Curious    na        babae     na    ang hanap din     ay        babae
C A#(low)C  A#(low)    C A#(low) C  A#(low)C A#(low) C A#(low)CD
Sa   halip            na      makeup       kit, bitbit             ko     ay     gitara
C    C   A#(low)CC A#(low) CC A#(low)  C         C    A#(low)
Tapos pormahan        ko      lagi     ay     long sleeves     na
C   A#  A#  A A   A   G F
T-shirt at faded na lonta

Pre-chorus 1: @0:55
A#A# A#A    AAGG  GF
Pero noong nakilala kita
F      F  G       G F   D     D F     F   D
Nagbagong bigla ang aking timpla
D DD# D#D  D     C   C C  A#(low) A#(low)
Natuto  ako   na magparebond              at
A#(low)DC  A#(low) D C  A#(low)  D      C A#(low) C
Mag-ahit          ng      kilay       at    least once    a   month
A#(low)A#  A# A#A      A    A  G      G  G  F
Hindi            ko alam kung anong meron ka
F     F  GG   G    F   F    F   D      D    F D
Na sa akin ay nagpalambot nang bigla
D    D     D# D#D#DD  DCC   CA#(low) 
Sinong mag-aakalang lalake      pala
A#(low) A#(low)DC A#(low) D C  A#(low)  D   C    A#(low)C
Ang           bibihag          sa      tulad   kong    tigreng      gala

Chorus 1: @1:14
D   C    A#(low)C  DCD  F F
Kahit     ako'y       titibo-tibo
D   C  A#(low) C  D C D    F G    F   C  A#(low)C
Puso       ko      ay titibok-tibok pa rin    sa'yo
A#(low)A#(low) C D    C  A#(low)C  A#(low) CA#(low)  C DCA#(low)C
Isang                    halik mo lamang,          at           ako        ay   tinatablan
A#(low) A#(low)  C D      F  D D GF  F    G D  C A#(low)G(low)
At                 ang    aking pagkababae ay nabubuhayan
A#(low) A#(low)G(low) A#(low) G(low)DC A#(low) C D C A#(low)C
Na                  para                bang      bulaklak      na       namumukadkad
A#(low)A#(low) A#(low)A#A# A#  A   AG G  F    F   D    C
Dahil                           alaga           mo sa dilig at katamtamang
A#(low)C A#(low) CA#(low)CD      C    A#(low)CA#(low)
Sikat              ng       araw-araw     mong     pag-ibig
A#(low)   C      D  C    A#(low)A#(low)G(low)CA#(low)
Sa          'king buhay                nagpapasarap

Verse 3: (key changes) @2:07
E          D  E     G     E  D    E
Nung tayo'y nag-college ay
E   E  D   E   A      E D  E    E     E D   C   D ED
Saka ko lamang binigay ang matamis na oo
C         D          E        D      C D  E D
Sampung buwan mong trinabaho
D    D C   D   D  C DC D  D C D  C    DD   C  D E
Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte
D   D  C    D   D  C   DD  CD  D  C BC2   C2B       B     B A G
Nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe

Pre-chorus 2: @2:25
G C2   C2  C2 B     B B AA  AG
Kaya nga noong makilala kita
G  G   G   A   AG    G      G     E      FGE
Alam ko na agad na mayroong himala
F    E F  F  E       E  E    D    D  D  C C C
Natuto akong magtakong at napadalas
E        D  C E  D     C E   D    CD
Ang pagsuot ng bestidang pula
C  C  C2 C2   C2 B    B B  A    A  AG G
Pero 'di mo naman inasam na ako ay
G       G   A     A G  G   GE    E G  E   E

Magbagong tuluyan para patunayang
E       F     F  F E   E   E D D   D   C C C  E   D C
Walang matigas na tinapay sa mainit na kape
E    D  C     E    D  C  D
Ng iyong pagmamahal

Chorus 2: @2:45
E   D   C D   EDE   GG
Kahit ako'y titibo-tibo
E   D   C D  E D E    G A   G    E   C D
Puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo
A(low)C  D E    D     C   D    C  D C D   D# D C  D
Isang      halik mo lamang, at ako ay tinatablan
C     C    D E    G   E E AG   G   A E  D  C A(low)
At ang aking pagkababae ay nabubuhayan
C    A(low)A(low)  C   A(low)DC   C   D  D# D   C   D
Na          para      bang bulaklak    na namumukadkad
C   C   CC2C2  C2  B  B A   A  G   G   D# D
Dahil   alaga   mo sa dilig at katamtamang
C  D   C    DC    D D#    D      C  DA(low)
Sikat ng araw-araw mong pag-ibig
C       D   D# D  CCG(low)DC
Sa 'king buhay nagpapasarap

Comment Box Blogger

 
Top