0

Mahal Ko O Mahal Ako KZ Tandigan
Info:
"Mahal Ko O Mahal Ako" is a song by a Filipino singer KZ Tandingan. The song appears on the compilation Himig Handog P-Pop Love Songs (2014) and the 2017 album of KZ entitled "Soul Supremacy".Change to So-fa Syllables


Select any version here
Converted Version Pic
♫ Mahal Ko O Mahal Ako *Converted (For key of C instrument) ♫

♫ Mahal Ko O Mahal Ako *Converted (For key of Bb instrument)♫

Mahal Ko O Mahal Ako

*Converted (Easy Version)
KZ Tandingan
www.FluteNotes.ph


Verse 1:
@0:11

C    C C   DE   E   E  D   E
Dalawa kayo sa buhay ko
D   DD   C   E~D  D     C A   G      G      GED~C
At ako ngayon     ay kailangan nang mamili
CC     A     G   GGED
Isa lang ang  maaari
D G        E      EEE  DE
Alam mong narito ako
D D   D C  D CE~D
Lagi para sa iyo
C    A     G    G   E D
Mahal kita ng labis
C      A  GG            G     EG
Ngunit iba ang iyong nais

Pre-chorus 1: @0:39
A       A     EAB
At siya'y narito
B B    B    B    BD2  C2 E2D2C2
Alay sa ki'y wagas na pag-ibig
D C C A   G  A    G  A   GA
Nalilito   litong litong lito

Chorus 1: @0:53
E2G2  E2  D2C2GD2  D2
Sino   ang     iibigin      ko

GE2  D2C2  B  E  C2  C2
Ikaw ba na pangarap ko
E2D2     C2   F  F  F C2   C2 E2C2 D2
O siya bang kumakatok  sa puso   ko
E2~D2E2  D2G2   F2E2C2GD2 D2
Oh              anong      paiiralin      ko
D2E2 D2 C2  B   EC2 D2~C2
Isip     ba   o ang puso ko
D  CCA   G  A   G  A   GA
Nalilito litong litong lito
A     A   BC2D2C2 D2
Sinong    pipiliin  ko
C     C    E E   D  E   DE
Mahal ko o mahal ako

Verse 2: @1:31
C   D   E DE    E     D E     E
Kahit di ako ang mahal mo
E         G D D DD  CD  C  E
Kung mananatili ako sa yo
C    C A    G  G G  E     D   C
Ay baka matutunan mo rin

C     C  A  G  G   EEG
Na ako'y iyong ibigin

Pre-chorus 2: @1:45
A      A      A    A         E     A B
At kung sadyang siya'y tapat
B  B    B  B C2  D2C2E2 D2 D2C2
Baka sakaling pagdaan ng  araw
C2C2C2D2 C2 E2  E2  F2E2F2  E2~D2C2
Matutunan ko rin ang    ibigin   siya

Chorus 2: @1:58
E2G2  E2  D2C2GD2  D2
Sino   ang     iibigin      ko
GE2  D2C2  B  E  C2  C2
Ikaw ba na pangarap ko
E2D2     C2   F  F  F C2   C2 E2C2 D2
O siya bang kumakatok  sa puso   ko
E2~D2E2  D2G2   F2E2C2GD2 D2
Oh              anong      paiiralin      ko
D2E2 D2 C2  B   EC2 D2~C2
Isip     ba   o ang puso ko
D  CCA   G  A   G  A   GA
Nalilito litong litong lito
A     A   BC2D2C2 D2
Sinong    pipiliin  ko

Bridge: @2:31
G2   G2F2 D2# C2 A#F2F2D2#
Ang  nais    ko    ay  maranasan
D2   A#F2D2# D2# D2#D2A#C2
Ang      umibig   at      masuklian   
A#   C2  A# GF
Din ng pag-ibig

Chorus 3: @2:47
E2G2   E2  D2C2GD2 D2
Sino   ang      iibigin     ko
GE2 D2 C2  B  E C2   C2
Ikaw ba na pangarap ko
D2C2 E2
O siya ba
F2#  F2#A2  G2F2#D2BE2 E2
Oh    anong        paiiralin       ko
E2F2# E2 D2 E2  F2#E2 E2~D2
Isip       ba   o ang    puso  ko
D2E2D2B   A  B    A B    AB

Nalilito      litong litong lito
D2D2  F2#F2# G2F2#
Litong litong       lito
B    B    D2D2E2D2  E2
Sinong    pipiliin       ko
D    D   F# F# E F# EF#
Mahal ko   o mahal ako
Music Original Version
♫ Mahal Ko O Mahal Ako - KZ Tandigan ♫


Mahal Ko O Mahal Ako
KZ Tandingan
For key of C instrument
www.FluteNotes.ph


Verse 1:
@0:11

F    F F    GA   A   A  G   A
Dalawa kayo sa buhay ko
G   GG   F   A~G  G     F D2C2     C2   C2AG~F
At ako ngayon     ay kailangan nang mamili
FF   D2   C2  C2C2AG
Isa lang ang   maaari
G C2      A      AAA  GA
Alam mong narito ako
G G   G F   G FA~G
Lagi para sa iyo
F   D2   C2  C2 A G
Mahal kita ng labis
F   D2 C2C2          C2    AC2
Ngunit iba   ang iyong nais

Pre-chorus 1:
@0:39

D2   D2   AD2E2
At siya'y   narito
E2E2E2  E2  E2G2 F2 A2G2F2
Alay   sa ki'y wagas na pag-ibig
GFFD2   C2D2 C2D2 C2D2
Nalilito   litong litong   lito

Chorus 1: @0:53
A2C3   A2  G2F2C2G2  G2
Sino   ang      iibigin       ko
C2A2G2F2   E2AF2  F2
Ikaw ba na pangarap ko
A2G2     F2   A#A#A#F2  F2A2F2 G2
O siya bang kumakatok    sa puso  ko
A2~G2A2  G2C3   A2#A2F2C2G2 G2
Oh              anong      paiiralin          ko
G2A2 G2 F2 E2   AF2 G2~F2
Isip     ba   o ang puso ko
GFFD2   C2D2 C2D2 C2D2
Nalilito   litong litong   lito
D2D2   E2F2G2F2 G2
Sinong    pipiliin     ko
F     F    A A   G  A   GA
Mahal ko o mahal ako

Verse 2: @1:31
F   G   A GA    A     G A     A

Kahit di ako ang mahal mo
A        C2 G G GG  FG  F  A
Kung mananatili ako sa yo
F    FD2  C2C2C2 A   G    F
Ay baka matutunan mo rin
F     FD2 C2C2 AAC2
Na ako'y iyong ibigin

Pre-chorus 2: @1:45
D2  D2    D2 D2       A    D2E2
At kung sadyang siya'y tapat
E2E2 E2E2F2 G2F2A2 G2 G2F2
Baka sakaling pagdaan ng  araw
F2F2F2G2  F2 A2  A2  A2#A2A2#  A2~G2F2
Matutunan ko rin ang      ibigin      siya

Chorus 2: @1:58
A2C3   A2  G2F2C2G2  G2
Sino   ang      iibigin       ko
C2A2G2F2   E2AF2  F2
Ikaw ba na pangarap ko
A2G2     F2   A#A#A#F2  F2A2F2 G2
O siya bang kumakatok    sa puso  ko
A2~G2A2  G2C3   A2#A2F2C2G2 G2

Oh              anong      paiiralin          ko
G2A2 G2 F2 E2   AF2 G2~F2
Isip     ba   o ang puso ko
GFFD2   C2D2 C2D2 C2D2
Nalilito   litong litong   lito
D2D2   E2F2G2F2 G2
Sinong    pipiliin     ko

Bridge: @2:31
C3   C3A2# G2# F2 D2#A2#A2#G2#
Ang   nais     ko   ay       maranasan
G2   D2#A2#G2# G2# G2#G2D2#F2
Ang      umibig         at       masuklian    
D2#F2 D2#C2A#
Din ng pag-ibig

Chorus 3: @2:47
A2C3   A2  G2F2C2G2  G2
Sino   ang      iibigin       ko
C2A2G2F2   E2AF2  F2
Ikaw ba na pangarap ko
G2F2 A2
O siya ba
B2  B2D3  C3B2G2E2A2 A2
Oh anong        paiiralin     ko
A2B2 A2 G2 A2  B2A2 A2~G2
Isip    ba    o ang puso   ko
G2A2G2E2  D2E2  D2E2 D2E2
Nalilito         litong litong   lito
G2 G2  B2B2 C3B2
Litong litong   lito
E    E     GGAG  A
Sinong pipiliin ko
G    G   B  B   A  B   AB
Mahal ko o mahal ako


Comment Box Blogger

 
Top