0

Woman praying with rosary
Info:
"Awit Sa Ina Ng Sto. Rosario" is a gospel song sung by Jamie Rivera. The music was composed by Rev. Fr. Carlo Magno Marcelo. According to him, "So far it is my favorite. I think it is the best song I have ever written. The song speaks of our life in terms of living the mysteries of the rosary. My favorite line is the very last line of the song: “Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal.” (“Bring us to the Heaven of the most loving God.”)". 

 ♫ Awit Sa Ina Ng Sto. Rosario (Jamie Rivera)  ♫


Awit Sa Ina Ng Sto. Rosario *Original
Jamie Rivera
Gospel Song
Key of C
www.FluteNotes.ph

Verse 1: @0:18
E      G     A    G   E    D E   F   F E  C   A(low) G(low)
Minsan ang buhay ay isang awit ng        galak
G(low) C C C   A G E    D  D   E     F   F     E     D   C  D
At mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak
E      G      A   G   E    D E  F    F  E  C A(low) G(low)
Minsan ang buhay ay isang awit ng       luha
G(low) C   C C C   A G  D    D   E    F F   E  D C D
At siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga

Verse 2: @0:56
G(low) E  E   D  C  C A(low)  C   D D
At         kahit anong tindi       ng unos
G(low) E E    D  C   CA(low)C    A G
At         kahit anong tindi     ng dilim
D       E F    E  C     A(low)F E C     A(low) FED  C    D
May isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa 'tin.

Pre-Chorus: @1:16
E  D      C     CA(low)CC  D      D
Awit niya'y pag-ibig       ng Diyos,
E     D     C        CA(low)CAG
Tawag niya'y magbalik-loob,
D E      F       E  C A(low) C       F      A  G     D  E F    E  D C G
Turo nya'y buhay na    ang Diyos lamang sa ati'y nagkaloob..

Chorus 1: @1:37
E  F   G    G  G    E F G  G G   E F  G G   G   C2B A AG
O Inang mahal narito kami awit awit ang Ave Maria
E    D C C  A(low)CC    A  G  E      D D  E    F    F  E  DCD
At dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaa't pagkakaisa
E       F G  G      G       E  F     G G    G  E F   G G   G  C2B AAG
Ang rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria
E      D  C   C     C     C  A   G     D    D     E    F  F      E   D  D   C D
Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal
E D C    C A(low)C   D  E   E   D   E   F      E   D  C   C
Ihatid mo    kami    sa langit ng amang nagmamahal

Flute: @2:18
GFEFG  / EFC2AG / GFEFG F E C G(low)
GAGEGAC2 BC2D2 C2D2C2AC2 ~~slide down to C

Chorus 2: @2:38
E  F   G    G  G    E F G  G G   E F  G G   G   C2B A AG
O inang mahal narito kami't awit awit ang Ave maria
E    D C      C     C  A  G   D E    F    F   F  E D C  D
Sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog
E       F G  G    G     E  F     G G    G  E F   G G   G  C2B AAG
Ang rosario mo't hawak namin at awit awit ang Ave Maria
E      D  C   C     C     C  A   G     D   E      F    F  F     E   D  D   C D
Puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na dasal
E D C  C A(low)C  D  E   E   D   E   F      E   D  C   C
Ihatid mo kami     sa langit ng amang mapagmahal


♫ Awit Sa Ina Ng Sto. Rosario (Minus One) Key of Bb

♫ Awit Sa Ina Ng Sto. Rosario (Minus One) Key of C


Awit Sa Ina Ng Sto. Rosario *Converted (Easy)
Gospel Song
Key of Bb and C
www.FluteNotes.ph

Verse 1: @0:17
A    C2   D2  C2  A   G   A A# A#A  F    D C
Minsan ang buhay ay isang awit   ng galak
C       F   F F    D2 C2A  G  G  A   A#   A#   A     G   F  G
At mayroong liwanag  na tatanglaw sa ating pagyapak
A    C2    D2  C2 A   G  A  A#A#A  F   D C
Minsan ang buhay ay isang awit  ng luha
C        F      F F F   D2C2  G   G    A A# A#   A  G F G
At siyang papawi nito    ay ang pag-asa    ng umaga

Verse 2: @0:53
C    A  A    G  F   F D    F  G G
At kahit anong tindi ng unos
C    A A    G  F    F D   F  D2C2
At kahit anong tindi ng dilim
G       A A#  A  F    D   A# A   F       D   A# A  G    F   G
May isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa 'tin.

Pre-Chorus: @1:13
A  G     F       F   D  FF  G      G
Awit niya'y pag-ibig  ng Diyos,
A     G      F        F   D  F  D2C2
Tawag niya'y magbalik-loob,
G A      A#     A  F   D    F       A#   D2 C2  G  A A#  A  G F C2
Turo nya'y buhay na ang Diyos lamang sa ati'y   nagkaloob..

Chorus 1: @1:32
A  A#C2 C2C2 AA#C2C2C2 A A# C2 C2  C2 F2E2 D2D2C2
O Inang mahal narito kami  awit   awit    ang Ave    Maria
A    G  F   F   D    F  F   D2 C2 A     GG  A   A#   A#A GFG
At dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaa't pagkakaisa
A      A#C2C2   C2    A  A# C2C2  C2 A A# C2C2 C2 F2E2 D2D2C2
Ang rosaryo mong hawak namin at awit   awit   ang Ave    Maria
A    G     F  F     F    F    D2 C2   G   G     A    A# A# A  G    G   F G
Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal
A G F   F    D  F   G  A   A   G   A  A#    A   G  F   F
Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal

Flute: 
C2A#AA#C2  / AA#F2D2C2 / C2A#AA#C2 A# A F C
C2D2C2AC2D2F2 E2F2G2 F2G2F2D2F2 ~~slide down to F

Chorus 2: @2:32
A  A#C2  C2 C2 AA#C2  C2C2  A A# C2C2  C2 F2E2 D2D2C2
O inang mahal   narito   kami't awit   awit  ang   Ave    maria
A    G F      F     F  D2C2  GA   A#A# A# A G F  G
Sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog
A      A#C2C2 C2   A  A# C2C2 C2  A A# C2C2C2  F2E2 D2D2C2
Ang rosario mo't hawak namin at awit   awit  ang Ave      Maria
A      G  F    F     F   F   D2 C2   G   A     A# A# A#  A G    G   F G
Puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na dasal
A G F    F    D F   G  A   A  G   A   A#    A   G  F   F
Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal

Comment Box Blogger

 
Top